Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • O nas
  • Charakterystyka KBP
  • Warto Wiedzieć
  • Gwarancja Ubezpieczeniowa
  • Certyfikat WIT
  • Nasze Atuty
  • Dorobek
 • Nasza oferta
  • Terminy 2017
  • Terminy 2018
  • Kraje Biblijne
  • Kraje Biblijne
   • Ziemia Święta - 7 dni
   • Ziemia Święta - 7 dni noclegi w Betlejem
   • Ziemia Święta - 8 dni
   • Ziemia Święta - 9 dni
   • Ziemia Święta - 9 dni noclegi w Betlejem
   • Ziemia Święta - 12 dni
   • Ziemia Święta i Synaj
   • Ziemia Święta i Jordania - 12 dni
   • Ziemia Święta i Egipt - 14 dni
   • Ziemia Święta, Synaj i Jordania - 14 dni
   • Ziemia Święta, Egipt i Jordania - 16 dni
   • Egipt i Jordania - 10 dni
   • Egipt i Jordania - 10 dni
  • Sankturaia Europy
   • Sanktuaria Europy - Samolot
   • Sanktuaria Europy - Autokar
   • Hiszpania i Portugalia
   • Fatima i Santiago de Compostela
   • Fatima i Lizbona
   • Francja i Szwajcaria
   • Francja
   • Włochy
   • Rzym
   • Rzym *
   • Medjugorie
   • Inne Programy
  • Kraje i Sanktuaria Ameryki
   • Meksyk Standard
   • Meksyk Poszerzony
   • Meksyk Centralny
   • Meksyk z Jukatanem
   • Meksyk i USA
   • Peru i Boliwia
   • Wschodnie Wybrzeże USA
   • Zachodnie Wybrzeże USA
   • Wschodnie i Zachodnie Wybrzeże USA
  • Szlaki Apostolskie
   • Turcja
   • Grecja
  • Kresy
   • Ukraina
   • Inne Programy
  • Imprezy na Życzenie
 • Dokumenty
  • Procedury
   • Warunki Uczestnictwa
   • Umowa - Zgłoszenie
  • Warunki Uczestnictwa
  • Umowa - Zgłoszenie
  • Cennik
 • Informacje dla pielgrzymów
  • Ogólne
  • Ubezpieczenia
  • Przeloty
  • Bagaże
  • Zasady Bezpieczeństwa
  • Zakupy
 • Inne
  • Literatura Tematyczna
 • Nasi przewodnicy
 • Nasze hotele
 • Nasza galeria
 • Ciekawe linki
 • Kontakt
  • Katolickie Biuro Pielgrzymkowe
  • Biuro Agencyjne w Gdyni
  • Godziny Otwarcia
  • Konto Bankowe
 

OGÓLNE

Katolickie Biuro Pielgrzymkowe wita z radością każdego Pielgrzyma (duchownego czy świeckiego) szukającego dobrej oferty pielgrzymkowej, pragnącego pojechać do: Ziemi Świętej, Jordanii, na Synaj, do Egiptu, do Meksyku czy do sanktuariów Europy.

Nasza oferta i procedury, dokumenty główne zaprezentowane są na naszej witrynie dość szeroko w pliku pod hasłami „NASZA OFERTA” i „DOKUMENTY”.

Tu więc tylko doprecyzujemy niektóre kwestie organizacyjne zarówno dla Organizatorów grup
jak i dla Pielgrzymów indywidualnych.

 1. Podkreślamy, że dla grup zorganizowanych zabezpieczymy prawie każdy termin, zgodnie z życzeniem Organizatora Grupy, niezależnie od terminarza dla osób indywidualnych.
 2. Nasze dokumenty (druki) niezbędne do zgłoszenia akcesu na pielgrzymkę są dostępne do pobrania drogą elektroniczną. Dla grup zorganizowanych biuro może komplet dokumentów i druków wraz
   z „próbką” gadżetów wręczanych Pielgrzymom w dniu wyjazdu wysłać pocztą.
 3. Kluczowa sprawą dla nas i dla Pielgrzymów są Warunki Uczestnictwa (patrz „DOKUMENTY”), które precyzują sprawy finansowo – organizacyjne i rezygnacyjne. Pamiętajmy – wszelkie wpłaty na pielgrzymkę (zaliczka, wpłata główna) wnosimy na konto bankowe KBP, wpisując w przekazie bankowym – oprócz danych Pielgrzyma – także datę i rodzaj pielgrzymki.
 4. Z Organizatorami grup pielgrzymkowych KBP może ustalić inną procedurę dostarczenia dokumentów, wniesienia wpłat i inne kwestie. Należy jednak pamiętać, że kalendarze (terminarze) przygotowania pielgrzymek są wydłużane, a terminy dokonania wpłaty zaliczek skracane – z uwagi na fakt żądania przez linie lotnicze wyprzedzających depozytów za rezerwację biletów lotniczych.
 5. Podstawową zasadą informowania Pielgrzymów o ścisłych kwestiach przygotowania się do pielgrzymki jest wysyłany na adres Pielgrzyma (na 14 dni przed terminem pielgrzymki) dokument „INFORMACJE I WSKAZÓWKI DLA PIELGRZYMÓW„ zawierający: datę, miejsce i godzinę zbiórki, nazwisko Opiekuna Duchowego i Przewodnika (pilota), wskazówki dotyczące ubioru oraz wszelkich kwestii praktycznych, 
  a także kwestie ubezpieczenia Pielgrzymów, kalendarz przelotów itp.
 6. Pielgrzymi nasi otrzymują szereg materiałów, przeważnie: śpiewnik, przewodniczek z mapkami, identyfikator, dyplom.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy,  że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy również przekazać poniższe informacje:

a. Administratorem danych osobowych jest Katolickie Biuro Pielgrzymkowe z siedzibą w Warszawie (00-033) przy ulicy Górskiego 1/95, NIP 525-275-39-19, Regon 380525136

Można się z nami skontaktować:

- telefonicznie pod numerem: 22 827 96 21;

- pod adresem e-mail:biuro@twojepielgrzymki.com.pl

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Katolickie Biuro Pielgrzymkowe, ul. Górskiego 1/95, 00-033 Warszawa.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:rodo@twojepielgrzymki.com.pl lub pisemnie na powyższy adres.

b. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

c. Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana od Państwa zgoda, realizacja zawartej umowy lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

d. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, w ramach kategorii odbiorców takich jak: pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie, poczta polska i inne niezbędne do realizacji zleceń.

e. Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy jeśli wymagać tego będzie złożone zlecenie na realizację usługi turystycznej. 

f. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zlecenia. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych.

g.  Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

h. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

i. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

j. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.

Ochrona danych | Informacje Prawne

Copyright © 2010 Katolickie Biuro Pielgrzymkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.